هر فردی (عضو و غیر عضو) می تواند نسبت به ایجاد حساب مسدودی اقدام نماید و فردی که عضو صندوق باشد را جهت دریافت تسهیلات وام به مدیرعامل معرفی نماید.

شرایط پرداخت وام و اقساط وام به صورت مسدودی:

۱- وام ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی با مسدودی ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با تعداد اقساط ۲۰ ماه

۲- وام ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی با مسدودی ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال با تعداد اقساط ۲۵ ماه

۳- وام ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی با مسدودی ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با تعداد اقساط ۲۵ ماه

فرد متقاضی دریافت وام مسدودی باید به معرف مراجعه نموده و فرم درخواست وام را تکمیل نماید و پس از تأیید آن معرف، فرم جهت طی مراحل پرداخت وام از طریق رئیس هیأت امناء به مدیرعامل انتقال داده می شود.